Systemy i Oprogramowanie Dla Firm Produkcyjnych

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROGRAMÓW DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Firmy produkcyjne zmagają się dzisiaj z wieloma problemami związanymi z odpowiednim zarządzaniem procesem produkcji. Najważniejsze z nich to dokładne rozliczanie produkcji w tym obliczenie kosztu wytwarzanego wyrobu czy też odpowiednie planowanie produkcji i zachowanie ciągłości obiegu dokumentow od zamówienia przez zlecenia produkcyjne kończąc na finalnym wystawieniu FV lub też paragonu. Oprogramowanie dla firm produkcyjnych powinno zawierać szereg funkcjonalności dedykowanych dla produkcji.

Przedsiębiorstwo produkcyjne w każdej branży czy to mięsnej, czy odzieżowej powinna na wstępie przygotować odpowiednią kartotekę towarową gotowych wyrobów oraz surowców. Ważnym elementem są oczywiście SYMBOLE inaczej nazywane INDEKSY. Każdy wyrób gotowy powinien posiadać swój unikatowy symbol. Symbol taki zawiera w sobie cechy gotowego wyrobu czyli krótkie „znaczniki” określające np. kolorystykę, rozmiar czy też główny kod surowca z jakiego będzie tworzony finalny gotowy wyrób. Jest 5 głównych obszarów w procesie produkcji które trzeba zanalizować przed wdrożeniem oprogramowania do zarządzania produkcją:

  • BOMY – Bill of Materials – lista surowców potrzebna do wyprodukowania gotowego wyrobu
  • MARSZRUTY – Operacje wykonywane na gniazdach produkcyjnych w procesie produkcji
  • ZLECENIA PRODUKCYJNE – Zlecenia tworzone na podstawie zamówień od klientów. Zazwyczaj zawierają listę gotowych wyrobów,  w tym BOMY i MARSZRUTY.
  • ETYKIETOWANIE – Automatyczny proces drukowania etykiet. Ważnym elementem jest określenie na którym gnieździe produkcyjnym będą drukowane etykiety.
  • GNIAZDA PRODUKCYJNE – Stanowiska komputerowe gdzie pracownicy dokładnie określają ilość wytwarzanych wyrobów.

BOMY PRODUKCYJNE – LISTY SUROWCÓW

Odpowiednia konfiguracja Bomów – inaczej „podpięcia” listy surowców pod dany towar – gotowy wyrób to jedne z najważniejszych wstępnych operacji jaką należy wykonać jeżeli chcemy dokładnie obliczyć koszt wytwarzanego wyrobu. Suma surowców ogólna potrzebna do wytworzenia konkretnej partii produktów oraz podsuma na 1(jeden) wyrób to dwie istotne informacje z punktu widzenia zamawiania surowców dla konkretnych zleceń produkcyjnych. Dobrze skonfigurowane BOMY PRODUKCYJNE uczestniczą w procesie produkcyjnym gdzie tworzą się dokumenty rozchodowe RW dla produkcji. Przejście surowców z magazynu surowców do procesu produkcyjnego tworzy automatycznie dokument rozchodowy na ilość faktyczną wydanego surowca. Ważne żeby system podpowiedział ilość zgodną z BOM’em a operator zmodyfikował tą ilość na rzeczywistą.

NIE KUPUJ DROGICH SYSTEMÓW ERP  – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ! DOPASUJEMY ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE

DZIAŁ HANDLOWY –  12-311-02-32 EMAIL: BIURO@FLASHCOM.PL

UL.ODMĘTOWA 23 KRAKÓW

.

MARSZRUTY

Marszruty to operacje , czynności jakie wykonuje operator, pracownik w procesie produkcyjnym na danym gnieździe produkcyjnym. Przykładowe marszruty to krojenie, szycie, klejenie, cięcie, spawanie itd. Każda operacja zależy od branży firmy produkcyjnej. Tego typu operacje zazwyczaj posiadają swój kod w systemie w celu szybkiego wywołania danej czynności. Jest możliwość dodawania wielu operacji na danym gnieździe produkcyjnym. Istotną kwestią jest obliczenie czasu wykonywanej marszruty czyli w jakim czasie i ile gotowych wyrobów dany operator jest w stanie wytworzyć. Taki współczynnik poddaje się analizom na podstawie których możemy w przyszłości zaplanować dane zlecenie produkcyjne w czasie.

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI PRODUKCYJNYMI

Lista zleceń produkcyjnych dzieli się na planowane, nowe, w trakcie realizacji oraz zakończone (częściowo lub w całości). Taki schemat pozwala na idealne zarządzanie zleceniami w czasie. Na podstawie analiz czasów na danych gniazdach produkcyjnych, ilości osób pracujących jesteśmy w stanie określić w jakim czasie dane zlecenie produkcyjne będzie zmieniało swój status i kiedy się zakończy. Idealnym rozwiązaniem dla osób zarządzających takimi zleceniami jest lista zleceń wraz z potrzebnymi filtrami.  Zapanowanie nad zleceniami nie jest łatwe i często wymaga wielu decyzji dotyczących danego zlecenia produkcyjnego. Wyjątki typu „brak surowca”, „brak osoby na stanowisku” czy też „nieprawidłowe wytworzenie gotowego wyrobu” to problemy które powodują przesunięcia  zleceń produkcyjnych w czasie co powoduje z kolei niezadowolenie klienta który zamówił określoną partię produktów.

ETYKIETOWANIE NA PRODUKCJI – KIEDY ?

Miejsce i czas drukowania etykiet w procesie produkcyjnym zależy od branży oraz procesu produkcji. W firmach produkcyjnych odzieżowych drukujemy zazwyczaj w momencie pakowania produktów, natomiast w branży np. mięsnej – drukujemy je na samym końcu przy przyjęciu do magazynu. Najważniejsze żeby etykiety drukowały się w sposób automatyczny czyli przy zakończeniu operacji na danym gnieździe produkcyjnym – system do produkcji wysyła do drukarki etykiet wcześniej skonfigurowane etykiety. W wielu firmach drukowanie etykiet jest realizowane w osobnym programie gdzie operator musi za każdym razem zmieniać pewne dane co powoduje wydłużenie czasu zakończenia zlecenia produkcyjnego. Ważna jest optymalizacja tego procesu i drukowanie etykiet bezpośrednio z systemu w którym zarządza się zleceniami produkcyjnymi.

GNIAZDA PRODUKCYJNE – ILE i JAKIE ?

Ilość gniazd produkcyjnych jest zależne od momentów inaczej miejsc gdzie chcemy kontrolować przepływ produkcji danego wyrobu gotowego. Im więcej tych miejsc tym lepiej gdyż wiemy gdzie obecnie znajduje się nasza produkcja jednakże generalna zasada jest taka iż planujemy gniazda tam gdzie realizuje się główne operacje czyli tzw. marszruty. Wcześniej przygotowane raporty pozwalają określić gdzie nasze zlecenie produkcyjne obecnie się znajduje co daje komfort w ewentualnych modyfikacjach i przesunięciach zleceń produkcyjnych. Na gnieździe operator zazwyczaj określa ilość faktyczną wytworzonego wyrobu. Nie musi ona zgadzać się oczywiście z ilością ze zlecenia produkcyjnego. Istotnym gniazdem jest kontrola jakości gdzie operator wychwytuje błędy, braki lub nieprawidłowo wykonany wyrób co skutkuje różnicą między planowaną ilością produkcji a rzeczywistą co z kolei daje nam informację dzięki której możemy zareagować w odpowiedni sposób.

OPROGRAMOWANIE FIS Z MODUŁEM PRODUKCJI

System do obsługi magazynu i sprzedaży FIS wraz z modułem produkcji to doskonałe narzędzie do zarządzania magazynem i zleceniami produkcyjnymi. Moduł produkcji wyposażony w automatyczne tworzenie dokumentów PW [gotowe wyroby] oraz RW [surowce] pozwala na dokładną ewidencję stanów na kartotekach towarowych. Obsługa sprzedaży pozwala na tworzenie zleceń produkcyjnych bezpośrednio z zamówień sprzedażowych. Dodatkowe panele produkcyjne pozwalają operatorom na wypełnianie fizycznych ilości wyprodukowanych gotowych wyrobów.

DOSTOSUJEMY WYDRUK ZLECENIA PRODUKCYJNEGO DLA TWOJEJ FIRMY !

DZIAŁ HANDLOWY –  12-311-02-32 EMAIL: BIURO@FLASHCOM.PL

UL.ODMĘTOWA 23 KRAKÓW

.

RAPORTOWANIE ON-LINE PROCESU PRODUKCJI

Dashboard on-line dla produkcji to rozwiązanie raportów pokazujące właścicielom oraz dyrektorom jakie zlecenia i jakie ilości wyprodukowano w czasie rzeczywistym. Dodatkowo może pokazać aktualną sprzedaż, marżę czy też koszt danego zlecenie produkcyjnego vs. zamówienie sprzedażowe od klienta. Układ Dashboard może być konfigurowalny pod konkretnego użytkownika. Dashboard może być instalowany w chmurze lub lokalnie na serwerze u klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ! POMOŻEMY CI WYBRAĆ ROZWIĄZANIE.

DZIAŁ HANDLOWY –  12-311-02-32 EMAIL: BIURO@FLASHCOM.PL

UL.ODMĘTOWA 23 KRAKÓW

.