Rozwiązania dla Sklepów Detalicznych

Sklepy detaliczne – retail w Polsce można podzielić na wiele typów. Struktura informatyczna jest zależna od wielkości powierzchni, organizacji zarządzania oraz od ilości sklepów w sieci. Odpowiednie dobrane systemy sprzedaży detalicznej inaczej oprogramowanie dla sklepów pomagają zarządzać taką formą działalności. Wybór odpowiedniego systemu do sklepu powinien być dokładnie przemyślany ze względu na specyfikę oraz branżę. Głównym celem zakupu i wdrożenia programów do sklepów jest zarządzanie w wielu obszarach  jak zarządzanie zapasami, zarządzanie personelem, narzędzia marketingowe, gromadzenie danych o klientach, automatyzacja zadań i innych funkcji, które sprawiają, że łatwiej i sprawniej rozwiniemy swoją działalność.

Poniżej przedstawiamy schemat przykładowego sklepu detalicznego.

SKLEPY DETALICZNE – POJEDYNCZE SKLEPY

Pierwszym rodzajem sklepów detalicznych jest strefa małych , pojedynczych sklepów z dużym natężeniem ruchu prowadzących najczęściej jednoosobową działalność gospodarczą. Taka forma prowadzenia biznesu nie jest mocno skomplikowana pod względem struktury informatycznej. Właściciel sklepu daję się skusić zazwyczaj na jedno stanowisko POS , jeden serwer „na zapleczu” i oczywiście oprogramowanie pos w tym system sprzedaży wraz z obsługą magazynu oraz system kasowy do szybkiej sprzedaży.

SKLEPY DETALICZNY – STRUKTURA INFORMATYCZNA

Poniżej przedstawiony schemat informatyczny wymiany danych. System sprzedaży detalicznej FIS zainstalowany na komputerze klasy PC wymienia dane z systemem kasowym FIS-POS zainstalowanym na stanowisku POS – tzw. System POS. Oprogramowanie dla sklepów FIS pobiera informacje o sprzedaży on-line. Podczas transmisji ewidencjonuje paragony zmieniając tym samym stany towarowe.

SKLEPY DETALICZNE – SIECI DETALICZNE RETAIL CHAIN

Drugi typ sklepów detalicznych jest złożony z większej ilości sklepów , są to sieci sklepów detalicznych czyli wielu placówek w danym regionie bądź w całej Polsce połączonych centralą informatyczną. Taka forma prowadzenia biznesu zwykle nazywa się „RETAIL CHAIN” i wymaga dużej struktury informatycznej w tym wielu systemów sprzedażowych, programów kasowych jak i systemu ERP skupiającego wszystkie dane w sposób centralny. Wykorzystując szybką wymianę danych między systemami sprzedażowymi – czyli magazynami a systemem centralnym przeglądamy i analizujemy otrzymane dane w centrali co daje nam lepszy komfort w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości firmy.


SIECI SKLEPÓW DETALICZNYCH – STRUKTURA INFORMATYCZNA

Struktura wymiany danych w sieciach sklepów detalicznych jest bardziej złożona gdyż pojawia sie system do zarządzania siecią sprzedaży FIS-CE. Jak widać na rysunku poniżej oprogramowanie centralne zarządza i wymienia dane z systemem FIS który z kolei zarządza i wymienia dane z systemem kasowym FIS-POS. Centrala zarządza kartotekami kontrahentów, towarów, produkcją i powrotnie zbiera dane o sprzedaży. Raportowanie i analizy per sklep lub porównywanie danych między sklepami to tylko jedna z funkcjonalności programu FIS-CE. Warto zaznaczyć iż system kasowy FIS-POS w niektórych momentach łączy się z centralą – np, sprawdzenie punktów lojalnościowych czy sprawdzenie czy dany asortyment znajduje się na innym sklepie.

SKLEPY DETALICZNE PROWADZĄCE SKLEP INTERNETOWY

Następny typ sklepów detalicznych to sklepy detaliczne o małym natężeniu ruchu w sklepach stacjonarnych jednakże o dużej sprzedaży internetowej. Tego typu obiekty nie wymagają zakupu wielu stanowisk POS, tutaj właścicielom sklepów uwagę przykuwa najczęściej system sprzedażowy wraz obsługą magazynu i dodatkowymi opcjami takimi jak integracja ze sklepem internetowym co pozwala rozwijać skrzydła w strefie tzw. „e-commerce”.

SCHEMAT – STRUKTURA WYMIANY DANYCH SKLEP DETALICZNY a SKLEP INTERNETOWY

Właściciele sklepów detalicznych otwierając nową niewielką placówkę często zastanawiają się nad zaistnieniem w internecie. Uważają iż produkty które oferują powinny być widoczne w sklepie internetowym. Zakup systemu sprzedaży detalicznej to tylko pierwszy krok. Następny to dobór odpowiedniego sklepu internetowego, a najlepiej takiego który byłby zintegrowany z oprogramowaniem dla sklepów zainstalowanym na zwykłym komputerze PC. Rozwiązanie jest idealne dla osób chcących szybko zaistnieć w internecie korzystając tylko z programu magazynowego. Wymiana danych między systemami to głównie grupy towarowe, produkty wraz ze zdjęciami. W drugą stronę sklep internetowy zwraca informacje o zamówieniach. Jest to duża optymalizacja czasu oraz kosztów po stronie właścicieli takich sklepów (wprowadzanie zamówień, kontrahentów itd.)