System Centralny FIS-CE

FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą. Głównym atutem FIS- CE jest zarządzanie cenami w poszczególnych sklepach, rabatowanie dla każdego sklepu oraz przede wszystkim bieżące kontrolowanie utargów i stanów magazynowych w każdym oddziale. FIS-CE pomaga usprawnić funkcjonowanie sieci poprzez szybszą wymianę danych, co wpływa na większą efektywność prowadzonej działalności.

Główne Funkcjonalności:

 • Wymiana dokumentów magazynowych (PZ/WZ/ZD/MM-/MM+,PW,RW)

 • Wymiana dokumentów sprzedażowych (PARAGONY, FV,FVK, FZ, FZK)

 • Zarządzane cenami w poszczególnych sklepach poprzez kontrakty

 • Kontrakty promocyjne oraz główne – zakres obowiązywania

 • Sterowanie cenami zakupu i sprzedaży w okresie dla danego towaru na poszczególnym sklepie

 • Kontrola cen od dostawcy dzięki zdefiniowanym cenom zakupu dla danego dostawcy na kontrakcie (raport rozbieżności cen kontraktowych)

 • Rabaty dla poszczególnych sklepów

 • Zarządzanie kontrahentami z poziomu FIS-CE

 • Poprawa cen zakupowych na PZ (dokumenty poprawione w centrali odsyłane są do sklepu ze zmienioną ceną oraz z podpiętym dokumentem WZ + automatyczna poprawa marży)

 • Priorytet cen kontraktowych – w sytuacjach gdy ceny na dokumentach są inne (rozbieżność widoczna w raporcie)

 • Zarządzanie obecnościami towarów na sklepach/placówkach

 • Możliwość zdefiniowania towarów, których ceny mogą być modyfikowane w sklepach

 • Podgląd utargów/marży na sklepach

 • Aktualne stany magazynowe na sklepach co 20 minut (czas wysyłki stanów konfigurowalny w zależności od potrzeb) + wartość magazynowa wg ostatniej cen zakupu

 • Możliwość definiowania komentarzy w różnych typach dokumentów

 • Definiowalny interwał wysyłki dokumentów pomiędzy FIS-CE, a FIS-STER

 • Możliwość automatycznej produkcji zarządzanej z FIS-CE

 • Eksport użytkowników

 • Rozbudowany moduł zakupu pozwalający na tworzenie faktur na podstawie dokumentów wystawianych w poszczególnych sklepach

CENNIK

SPRAWDŹ NASZE CENY

CENNIK

FIS-CE – Wersja 5 użytkowników

Cena detaliczna Subskrypcja roczna Tryb SaaS – 1 user/1-m-c
2500 zł netto 650 zł netto 250 zł netto

FIS-CE – każdy następny użytkownik

Cena detaliczna Subskrypcja roczna Tryb SaaS – 1 user/1-m-c
150 zł netto

* Subskrypcja roczna nie jest wymagana , umożliwia aktualizacje po okresie 1 roku od zakupu

POBIERZ

PRZYJRZYJ SIĘ SZCZEGÓŁOM

POBIERZ

System Centralny FIS-CE

System, Instrukcja Wersja Pobierz
FIS-CE – System Centralny 2.0V Pobierz
FIS-CE – Opis Ogólny Systemu Pobierz
FIS-CE – Karta Produktu Pobierz
FIS-CE – Instrukcja Zarządzania Kontraktami Pobierz
FIS-CE – Instrukcja Towary Pobierz

Galeria