Stwórz własny system zamówień on-line. Dla Pizzerii, dla restauracji – z opcją dowozów. System jest zintegrowany z oprogramowaniem FIS-POS BISTRO. Automatyczna płatność w systemie za zamówienie lub zamówienie tzw. autoryzowane=zaufane tworzy otwarty rachunek w systemie wewnątrz lokalu. Możliwość automatycznego wydruku zamówienia wraz z adresem dostawy na drukarkach kuchennych.

Cena systemu on-line – 2000 zł netto [ własne logo ]
Cena oprogramowania dla gastronomii FIS-POS BISTRO – 850 zł netto
Cena integratora – 500 zł netto

System zamówień on-line dla gastronomii