Oprogramowanie dla przemysłu – dla firm produkcyjnych

program do zarządzania produkcją

Produkcja i przemysł

Firmy produkcyjne zmagają się dzisiaj z wieloma problemami związanymi z zarządzaniem procesem produkcji, więc muszą zainwestować w odpowiednie dla nich oprogramowanie. Programy dla firm produkcyjnych ułatwiają pracę. Najważniejsze z problemów, które mogłoby rozwiązać oprogramowanie dla przemysłu to dokładne rozliczanie i planowanie produkcji, w tym obliczenie kosztu wytwarzanego wyrobu, zachowanie ciągłości obiegu dokumentów. Oprogramowanie dla firm produkcyjnych powinno zawierać szereg funkcjonalności dla produkcji. Zakładom przystoi już na początku przygotować odpowiednią kartotekę towarową gotowych wyrobów i surowców, aby program do zarządzania produkcją dobrze działał. Każdy gotowy wyrób powinien posiadać swój unikatowy symbol, by wprowadzić oprogramowanie dla produkcji.

Program do zarządzania produkcją – obszary produkcji, które warto znać zanim wprowadzisz oprogramowanie dla firmy produkcyjnej

Symbol pozwalający wdrożyć oprogramowanie dla produkcji zawiera cechy gotowego wyrobu. Przed wprowadzeniem programu do zarządzania produkcją należy poznać 5 obszarów produkcji:
BOMY – surowce potrzebne do wyprodukowania wyrobu, należy się koniecznie z nimi zapoznać przed wprowadzeniem oprogramowania dla firmy produkcyjnej,
MARSZRUTY – operacje wykonywane na gniazdach produkcyjnych, które trzeba poznać zanim zostaną wprowadzone programy dla firm produkcyjnych,
ZLECENIA PRODUKCYJNE – tworzone na podstawie zamówień od klientów, należy je przeanalizować przed wdrożeniem oprogramowania dla firm produkcyjnych,
ETYKIETOWANIE – automatyczny proces drukowania etykiet, trzeba przyjrzeć się mu przed wprowadzeniem oprogramowania dla przemysłu,
GNIAZDA PRODUKCYJNE – stanowiska komputerowe.

oprogramowanie dla firm produkcyjnych
oprogramowanie dla produkcji

Oprogramowanie dla produkcji – programy dla firm produkcyjnych

Bomy to lista surowców, jaka jest potrzebna do wyprodukowania wyboru. Należy się z nią zapoznać przed wdrożeniem oprogramowania dla firmy produkcyjnej. Gotowy wyrób to jedna ze wstępnych operacji, jaką należy wykonać w celu obliczenia kosztu wytwarzanego wyrobu przed oprogramowaniem dla przemysłu. Przejście surowców z magazynu do procesu produkcji tworzy automatycznie dokument rozchodowy na ilość faktyczną wydanego surowca. Trzeba o tym wiedzieć zanim wprowadzimy oprogramowania dla firm produkcyjnych. Ważne, aby system powiązany z oprogramowaniem dla produkcji podpowiedział liczbę zgodną z BOM’em, a operator zmodyfikował tę liczbę na rzeczywistą. Wtedy można spokojnie korzystać z programu do zarządzania produkcją. Dlatego programy dla firm produkcyjnych ułatwiają pracę na produkcji.

Oprogramowanie dla przemysłu, w tym firm produkcyjnych

Innym obszarem produkcji, z którym należy zapoznać się przed wprowadzeniem oprogramowania dla firmy produkcyjnej są marszruty, czyli operacje, jakie wykonuje pracownik na danym gnieździe produkcyjnym, którego specyfice też trzeba się przyjrzeć przed wdrożeniem programu do zarządzania produkcją. Przykładowe marszruty to szycie, cięcie. Tego typu operacje zazwyczaj posiadałyby swój kod w systemie oprogramowania dla produkcji w celu szybkiego wywołania danej czynności. Jest możliwość dodawania wielu operacji na danym gnieździe produkcyjnym, co ułatwiłby program dla firm produkcyjnych. Istotną kwestią byłoby obliczenie czasu wykonywanej marszruty dzięki oprogramowaniu dla przemysłu. Można też zaplanować dane zlecenie w czasie za pomocą oprogramowania dla firm produkcyjnych.

BOMY PRODUKCYJNE – LISTY SUROWCÓW

Odpowiednia konfiguracja Bomów – inaczej „podpięcia” listy surowców pod dany towar – gotowy wyrób to jedne z najważniejszych wstępnych operacji jaką należy wykonać jeżeli chcemy dokładnie obliczyć koszt wytwarzanego wyrobu. Suma surowców ogólna potrzebna do wytworzenia konkretnej partii produktów oraz podsuma na 1(jeden) wyrób to dwie istotne informacje z punktu widzenia zamawiania surowców dla konkretnych zleceń produkcyjnych. Dobrze skonfigurowane BOMY PRODUKCYJNE uczestniczą w procesie produkcyjnym gdzie tworzą się dokumenty rozchodowe RW dla produkcji. Przejście surowców z magazynu surowców do procesu produkcyjnego tworzy automatycznie dokument rozchodowy na ilość faktyczną wydanego surowca. Ważne żeby system podpowiedział ilość zgodną z BOM’em a operator zmodyfikował tą ilość na rzeczywistą.

NIE KUPUJ DROGICH SYSTEMÓW ERP  – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ! DOPASUJEMY ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE

DZIAŁ HANDLOWY –  12-311-02-32 EMAIL: BIURO@FLASHCOM.PL

UL.ODMĘTOWA 23 KRAKÓW

.

MARSZRUTY

Marszruty to operacje , czynności jakie wykonuje operator, pracownik w procesie produkcyjnym na danym gnieździe produkcyjnym. Przykładowe marszruty to krojenie, szycie, klejenie, cięcie, spawanie itd. Każda operacja zależy od branży firmy produkcyjnej. Tego typu operacje zazwyczaj posiadają swój kod w systemie w celu szybkiego wywołania danej czynności. Jest możliwość dodawania wielu operacji na danym gnieździe produkcyjnym. Istotną kwestią jest obliczenie czasu wykonywanej marszruty czyli w jakim czasie i ile gotowych wyrobów dany operator jest w stanie wytworzyć. Taki współczynnik poddaje się analizom na podstawie których możemy w przyszłości zaplanować dane zlecenie produkcyjne w czasie.

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI PRODUKCYJNYMI

Lista zleceń produkcyjnych dzieli się na planowane, nowe, w trakcie realizacji oraz zakończone (częściowo lub w całości). Taki schemat pozwala na idealne zarządzanie zleceniami w czasie. Na podstawie analiz czasów na danych gniazdach produkcyjnych, ilości osób pracujących jesteśmy w stanie określić w jakim czasie dane zlecenie produkcyjne będzie zmieniało swój status i kiedy się zakończy. Idealnym rozwiązaniem dla osób zarządzających takimi zleceniami jest lista zleceń wraz z potrzebnymi filtrami, które może zapewnić dobry program do zarządzania produkcją.  Zapanowanie nad zleceniami nie jest łatwe i często wymaga wielu decyzji dotyczących danego zlecenia produkcyjnego. Wyjątki typu „brak surowca”, „brak osoby na stanowisku” czy też „nieprawidłowe wytworzenie gotowego wyrobu” to problemy które powodują przesunięcia  zleceń produkcyjnych w czasie co powoduje z kolei niezadowolenie klienta który zamówił określoną partię produktów.

ETYKIETOWANIE NA PRODUKCJI – KIEDY ?

Miejsce i czas drukowania etykiet w procesie produkcyjnym zależy od branży oraz procesu produkcji. W firmach produkcyjnych odzieżowych drukujemy zazwyczaj w momencie pakowania produktów, natomiast w branży np. mięsnej – drukujemy je na samym końcu przy przyjęciu do magazynu. Najważniejsze żeby etykiety drukowały się w sposób automatyczny czyli przy zakończeniu operacji na danym gnieździe produkcyjnym – system do produkcji wysyła do drukarki etykiet wcześniej skonfigurowane etykiety. W wielu firmach drukowanie etykiet jest realizowane w osobnym programie gdzie operator musi za każdym razem zmieniać pewne dane co powoduje wydłużenie czasu zakończenia zlecenia produkcyjnego. Ważna jest optymalizacja tego procesu i drukowanie etykiet bezpośrednio z programu w którym zarządza się zleceniami produkcyjnymi.

GNIAZDA PRODUKCYJNE – ILE i JAKIE ?

Ilość gniazd produkcyjnych jest zależne od momentów inaczej miejsc gdzie chcemy kontrolować przepływ produkcji danego wyrobu gotowego. Im więcej tych miejsc tym lepiej gdyż wiemy gdzie obecnie znajduje się nasza produkcja jednakże generalna zasada jest taka iż planujemy gniazda tam gdzie realizuje się główne operacje czyli tzw. marszruty. Wcześniej przygotowane raporty w specjalnym programie do zarządzania produkcją pozwalają określić gdzie nasze zlecenie produkcyjne obecnie się znajduje co daje komfort w ewentualnych modyfikacjach i przesunięciach zleceń produkcyjnych. Na gnieździe operator zazwyczaj określa ilość faktyczną wytworzonego wyrobu. Nie musi ona zgadzać się oczywiście z ilością ze zlecenia produkcyjnego. Istotnym gniazdem jest kontrola jakości gdzie operator wychwytuje błędy, braki lub nieprawidłowo wykonany wyrób co skutkuje różnicą między planowaną ilością produkcji a rzeczywistą co z kolei daje nam informację dzięki której możemy zareagować w odpowiedni sposób.

OPROGRAMOWANIE FIS Z MODUŁEM PRODUKCJI

System do obsługi magazynu i sprzedaży FIS wraz z modułem produkcji to doskonałe narzędzie do zarządzania magazynem i zleceniami produkcyjnymi. Moduł produkcji wyposażony w automatyczne tworzenie dokumentów PW [gotowe wyroby] oraz RW [surowce] pozwala na dokładną ewidencję stanów na kartotekach towarowych. Obsługa sprzedaży pozwala na tworzenie zleceń produkcyjnych bezpośrednio z zamówień sprzedażowych. Dodatkowe panele produkcyjne pozwalają operatorom na wypełnianie fizycznych ilości wyprodukowanych gotowych wyrobów.

PRODUKUJ SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ

Na sukces każdej firmy składa się sporo czynników, ale zanim sprzedamy i dostarczymy produkt, trzeba go wyprodukować. Jeśli na tym etapie wystąpią problemy to nawet najlepsi handlowcy i najszybsi kierowcy na niewiele się zdadzą. Niemniej produkcja to najczęściej niezwykle skomplikowany etap całego przedsięwzięcia, dlatego możliwość automatyzacji np. trudnych obliczeń przekłada się na czysty zysk – czasowy oraz finansowy. W osiągnięciu tych celów pomaga program do zarządzania produkcją od Flashcom. Innowacyjny system bezbłędnie prowadzi m.in. pracownika i kadrę zarządzającą przez złożone procesy, podając gotowe informacje. W ten sposób prościej planować działanie. Łatwiej także przeciwdziałać możliwym zagrożeniom, np. brakowi odpowiedniej ilości surowców, bo taką sytuację da się przewidzieć z wyprzedzeniem. Program do zarządzania pomoże w zbudowaniu rynkowej przewagi nad konkurencją oraz ograniczeniu niepotrzebnych strat czasu i tworzywa.

DOSTOSUJEMY WYDRUK ZLECENIA PRODUKCYJNEGO DLA TWOJEJ FIRMY !

DZIAŁ HANDLOWY –  12-311-02-32 EMAIL: BIURO@FLASHCOM.PL

UL.ODMĘTOWA 23 KRAKÓW

.

RAPORTOWANIE ON-LINE PROCESU PRODUKCJI

Dashboard on-line dla produkcji to rozwiązanie raportów pokazujące właścicielom oraz dyrektorom jakie zlecenia i jakie ilości wyprodukowano w czasie rzeczywistym. Dodatkowo może pokazać aktualną sprzedaż, marżę czy też koszt danego zlecenie produkcyjnego vs. zamówienie sprzedażowe od klienta. Układ Dashboard może być konfigurowalny pod konkretnego użytkownika. Dashboard może być instalowany w chmurze lub lokalnie na serwerze u klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ! POMOŻEMY CI WYBRAĆ ROZWIĄZANIE.

DZIAŁ HANDLOWY –  12-311-02-32 EMAIL: BIURO@FLASHCOM.PL

UL.ODMĘTOWA 23 KRAKÓW

.