Systemy zarządzania siecią sprzedaży (System Centralny FIS-CE)

Oprogramowanie Centralne FIS-CE to rozwiązanie informatyczne umożliwiające zarządzanie : wieloma oddziałami, siecią sprzedaży punktów detalicznych, siecią sprzedaży punktów gastronomicznych i restauracyjnych. Kontrolowanie sprzedaży na poszczególnych punktach, sprawdzanie stanów magazynowych. Oprogramowanie może być instalowane w chmurze lub na serwerze lokalnym u klienta. Zarządzanie centralne w całej sieci : Towarami, produktami, składnikami, surowcami, konfiguracją produkcji i receptur, cennikami detalicznymi i dla poszczególnych kontrahentów, kontraktami zakup=sprzedaż w okresie [raport rozbieżności], kontrahentami, kartami rabatowymi i lojalnościowymi. Kontrolowanie i raportowanie centralne z jednego miejsca w całej sieci: Sprzedaży i marży, stanów i wartości magazynowych, ruchów magazynowych w tym rotacji towarów , Ilości i wartości koszyków [licznik klientów], wartości i ilość udzielanych rabatów. Każdorazowa transakcja w systemie POS jest pobierana online poprzez oprogramowanie do magazynu FIS a następnie trafia do systemu centralnego FIS-CE.

Moduł Kontrahenci

Istnieje tylko i wyłącznie w wersji nie zintegrowanej z systemem FIS.Obsługuje funkcjonalną bazę kontrahentów firmy dostarczając jednocześnie wielu narzędzi do zarządzania kontaktami z klientami.

Moduł Towary

Istnieje tylko i wyłącznie w wersji nie zintegrowanej z systemem FIS. Może przechowywać dowolną ilość założonych kartotek. Towary można dodawać, modyfikować, sortować po wybranych polach, grupach wcześniej zdefiniowanych. Istnieje możliwość zaimportowania towarów z wybranego przez siebie pliku.

Moduł Zarządzania Kontraktami

Zarządzanie - Kontrakty cenowe (zakupowe i sprzedażowe). Każdy produkt może posiadać swoją cenę zakupową i sprzedażową w danym okresie. W przypadku rozbieżności ceny zakupu z dostawcą - generuje się raport rozbieżności cen - wysyłany do działu kupieckiego.

Główne funkcjonalności systemu centralnego FIS-CE

Zastosowanie oprogramowania centralnego FIS-CE

Warianty Zastosowania systemu centralnego FIS-CE

Zarządzanie centralne sklepami detalicznymi

FIS-CE jako główny system zarządzający poszczególnymi sklepami detalicznymi. Wymiana danych pomiędzy systemem centralnym FIS-CE a systemami na sklepach FIS. Komunikacja API między FIS-POS a FIS-CE  (karty lojalnościowe, rabatowe)

Zarządzanie centralne punktami gastronomicznymi, restauracjami

FIS-CE jako oprogramowanie zarządzające gastronomią. Centralne receptury. Wymiana danych między FIS-CE a systemami FIS (do obsługi magazynów). FIS-POS bistro łączy się po API do systemu centralnego (karty lojalnościowe, rabatowe)

FIS-CE Jednorazowo

jednorazowo - 1 stanowisko serwerowe
3500 zł netto
Wynajem Serwera 300 zł netto m/c
+Każda lokalizacja 1000 zł netto jednorazowo
Zarządzanie centralne kartotekami towarowymi
Możliwość importu towarów z pliku XLS lub z chmury
Raportowanie zbiorcze ze wszystkich sklepów w jednym miejscu
Zarządzanie kontraktami cenowymi ZAKUP i SPRZEDAŻ w okresie
Zarządzanie obecnościami towarów na wybranych lokalizacjach
Kontrolowanie i raportowanie z jednego miejsca ruchów magazynowych
Możliwość centralnego zarządzania systemem lojalnościowym - moduł dodatkowy

FIS-CE w Abonamencie

miesięcznie - 1 lokalizacja
250 zł netto
Serwer w cenie abonamentu
+Każda lokalizacja 250 zł netto m/c
Zarządzanie centralne kartotekami towarowymi
Możliwość importu towarów z pliku XLS lub z chmury
Raportowanie zbiorcze ze wszystkich sklepów w jednym miejscu
Zarządzanie kontraktami cenowymi ZAKUP i SPRZEDAŻ w okresie
Zarządzanie obecnościami towarów na wybranych lokalizacjach
Kontrolowanie i raportowanie z jednego miejsca ruchów magazynowych
Możliwość centralnego zarządzania systemem lojalnościowym - moduł dodatkowy

Moduł MARKETING CENTRALNY (1999 zł netto jednorazowo) lub (199 zł netto miesięcznie)

Automatyczne przeniesienie kwoty paragonu na Terminal Płatniczy. Drukowanie potwierdzenia na drukarce fiskalnej w przypadku PinPad.

Moduł DASHBOARD CENTRALNY (1999 zł netto jednorazowo) lub (199 zł netto miesięcznie)

Raportowanie z przeglądarki WWW, export danych do plików CSV, HTML, XLS oraz PDF.

Moduł CENNIKI PREMIUM (1999 zł netto jednorazowo) lub (199 zł netto miesięcznie)

Zarządzanie cennikami dla danych towarów. Nieskończona ilość cenników dla produktów, składników i towarów. Cenniki promocyjne dla wybranych sklepów