System FIS CLOUD to rozwiązanie w chmurze dzięki któremu użytkownik może zarządzać kartoteką towarową, kartoteką kontrahentów, zarządzać aplikacją lojalnościową oraz w pełni wykorzystać moduł SMS. Moduły TOWARY i KONTRAHENCI to nieodłączny element systemu FIS-CLOUD natomiast Moduł Aplikacji lojalnościowej oraz SMS i DASHBOARD to moduły PREMIUM dodatkowo płatne zgodne z cennikiem. FIS CLOUD w pełni oddaje narzędzie do nadzorowania wielu obiektów w sieci , sklepów detalicznych czy też sieci gastronomicznych.

FIS CLOUD jest systemem w pełni elastycznym. Może funkcjonować w dwóch trybach – oparty o dane w chmurze lub oparty o dane u klienta czyli tzw. chmurę prywatną. W przypadku gdy klient posiada własną infrastrukturę FIS CLOUD łączy się z siecią klienta poprzez VPN lub inne bezpieczne połączenie.

Poniżej prezentacja VIDEO – rozwiązania FIS CLOUD: