DATAMOBILE JAKO NARZĘDZIE KONTROLUJĄCE SKLEP LUB RESTAURACJĘ

DataMobile jest aplikacją mobilną, narzędziem kontrolującym i raportującym wybrane przez użytkownika dane. System może być połączony z każdą bazą danych. Wykonując odpowiednie zapytania sql wyświetla wartości liczbowe, tworzy wykresy i oblicza współczynniki KPI . Prosta i szybka konfiguracja aplikacji umożliwia błyskawiczną wysyłkę danych do smartfona. Administrator IT konfiguruje zapytania, wybiera odpowiednie zmienne i za parę sekund wartości są widoczne w aplikacji. Po wejściu w odpowiednią wartość liczbową – system wyświetla skonfigurowany wcześniej wykres oparty o dane w czasie. DataMobile jest dostępny w środowisku ANDROID i iOS.

DATAMOBILE – NIE TYLKO LICZBY

Dane mogą być wyświetlane jako liczby oraz prezentowane na wykresach. Układ aplikacji pozwala na wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym, za określony okres lub przeprowadzenie symulacji na podstawie istniejących danych. Dzięki automatycznemu tworzeniu KPI – DataMobile jest idealnym narzędziem kontroli menadżerskiej. Wyświetlanie danych na bieżąco pomaga w podejmowaniu szybkich , czasem najważniejszych decyzji w biznesie.